گزارشی از وضعیت بند کارگری زندان مرکزی زاهدان

زندانیان کارگر در زندان مرکزی زاهدان از هرگونه سیستم گرمایشی محروم هستند.گزارشی از وضعیت بند کارگری زندان مرکزی زاهدان

بنا به اطلاع گزارشگران، زندانیانی که در ازای یک روز مرخصی در هفته در بند کارگری زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شوند از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند.

بند کارگری زندان زاهدان از دوسوله تشکیل شده که یکی به زندانیان «رای باز» و دیگری به زندانیان «نیمه رای باز» تعلق دارد که هردوی این سوله‌ها که به بند آسایشگاه موسوم شده از سیستم گرمایشی مناسب محروم هستند. به خواندن ادامه دهید