شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی – رفیق اشرف دهقانی

آنچه در زیر می‌آید پیش‌گفتار کتاب «شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی» از رفیق اشرف دهقانی می‌باشد.

پیش‌گفتار
در آستانه پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل قرار داریم. ۵۰ سال پیش یک دسته از انقلابیون جان بر کف در جهت پیوند با توده‌ها و بسیج و سازماندهی مسلح آنان برای سرنگونی رژیم شاه و پایان دادن به سلطه امپریالیسم در ایران به یکی از پاسگاه‌های واقع در شمال کشور در روستای سیاهکل حمله نمودند و با این عمل شجاعانه، تاریخی را در جنبش نوین کمونیستی ایران رقم زدند که با نام چریک‌های فدایی خلق گره خورده است.
با توجه به مبارزات درخشانی که متعاقب رستاخیز سیاهکل توسط چریک‌های فدایی خلق در جامعه ایران جاری گشت بن بستی که سال‌ها در مبارزات توده‌ها به وجود آمده بود در هم شکست و مبارزه مسلحانه چریک‌های فدایی خلق فضای محنت‌زده در اثر حاکمیت رژیم سرکوبگر شاه برای اکثریت توده‌های در بند ایران را به فضای شاداب مبارزاتی تبدیل کرد. این مبارزات سلحشورانه‌ی توام با فداکاری‌ها و قهرمانی‌های بی نظیر در همان آغاز بر روند مبارزات توده‌ها، بر مبارزات کارگران که نمونه برجسته آن به حرکت درآمدن کارگران مبارز جهان‌چیت بود، بر مبارزات دانشجویان که دانشگاه‌ها را به صحنه پرشور مبارزه علیه رژیم حاکم تبدیل کردند، بر روی روشن‌فکران و بر شعر و ادبیات تا آنجا که الهام‌بخش زیباترین و پر محتواترین آثار ادبی و هنری گردید و … تاثیراتی شگفت‌انگیز همراه با دست آوردهای ارزشمند و توام با خلاقیت توده‌ها به جای گذاشت که هرگز از صفحات تاریخ مملو از مبارزه مردم ستم‌دیده ایران پاک نخواهند شد. این حقیقتی غیر قابل انکار است که حتی دشمنان و نیروهای راست هم نمی‌توانند آن را تایید نکنند.

شکلگیری چریکهای فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی – رفیق اشرف دهقانی

با چريک‌های فدایی خلق یک جنبش انقلابی در ایران آغاز گشت که پشتوانه‌اش یک تئوری انقلابی بود. این تئوری انقلابی حاصل چهار سال کار مداوم و شبانه‌روزی آگاه‌ترین و متعهدترین و پرشورترین کمونیست‌های ایران بود، کمونیست‌هایی که در یک گروه منسجم و منضبط که بعدها با نام گروه رفقا پویان-مفتاحی-احمدزاده شناخته شد متشکل شده بودند.
تئوری تدوین شده با نام تئوری «مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک» مبتنی بر پژوهش و تحلیل‌های واقع‌بینانه از جامعه بود که به مثابه تئوری انقلاب ایران اهداف و چشم‌اندازهای مبارزه را ترسیم و راه انقلاب در جامعه تحت سلطه امپریالیسم ایران را گشود. بر این مبنا جنبش نوین کمونیستی ایران که پس از قیام خونین ۱۵ خرداد مستقل از حزب توده آغاز شده بود به چنان بلوغی رسید که توانست برای عمل، رهنمود مشخصی عرضه کند.
از وحدت این گروه با گروہ جنگل، چریک‌های فدایی خلق پدید آمد و جنبش نوین کمونیستی ایران در پرتو تئوری و اعمال انقلابی چریک‌های فدایی خلق موفق شد پس از سال‌های طولانی، بختک ننگین حزب توده را از سر راه کمونیسم در ایران کنار زده و کمونیسم را با نام فدایی در جامعه ما زنده نموده و به توده‌ها بشناساند. به واقع حضور چريک‌های فدایی خلق در صحنه مبارزه بیانگر بلوغ جنبش نوین کمونیستی ایران و تبلور آن بود.

چريک‌های فدایی خلق طی نبردهای سهمگین و نشان دادن صداقت و صمیمیت خود به توده‌های تحت ستم ایران به قیمت رنج و خون شیر زنان و شیر مردانی که تنها محرک آنها در این مبارزه تحقق آرمان‌های کمونیستی‌شان بود توانستند در دل توده‌هایی که قدرت دشمن را مطلق و ضعف خود را نیز مطلق تصور می‌کردند امید به مبارزه را زنده کنند و آنها را برای رهایی از ظلم و بیداد رژیم وابسته به امپریالیسم شاه به میدان مبارزه بکشانند. این به معنی آن بود که موتور کوچک پیشاهنگان مسلح خلق طی جنبش مسلحانه موتور بزرگ توده‌ها را برای دست‌یابی به استقلال سوسیالیسم به حرکت درآورد. چنین بود که نام سیاهکل و نام چریک‌های فدایی خلق با همه ارزش و افتخار آفرینی‌های خود در تاریخ معاصر ایران حک گردید و بر صفحات آن برگ زرینی از جنبش کمونیستی ایران نقش بست. بعد هنگامی که حرکت این موتور بزرگ با قهرمانی‌ها و فداکاری‌های توده‌های مبارز، انقلاب سال‌های ۵۷-۵۶ را در ایران جاری نمود و قیام شکوه‌مند بهمن را بر پا کرد، رزم‌های دلاورانه چریک‌های فدایی خلق در شعارهای توده‌های میلیونی تبلور یافت که در همان روزهای آغازین قیام فریاد می‌زدند «فدایی فدایی تو افتخار مایی» و یا «ایران را سراسر سیاهکل می‌کنیم». توجه به این واقعیات اصول دیالکتیک و مارپیچی تکامل را برای کسانی که خواهان فهم و درک آن می‌باشند آشکار می‌سازد.

هر چند که شکل‌گیری چريک‌های فدایی خلق در دوره شاه در دهه ۵۰ به شکل مختصر و فشرده‌ای که در بالا ذکر شد برای همه نیروهای جنبش آشکار و شناخته شده بود، پس از قیام بهمن در شرایطی که رهبری سازمان چریک‌های فدایی خلق به اشغال افراد سازشکار و خائن به منافع طبقه کارگر و دیگر توده‌های در بند ایران درآمده بود تاریخ تحریف شده‌ای از این واقعیت در جنبش اشاعه یافت و باعث شد که متاسفانه نسل جوان آن دوره با تاریخی جعلی در رابطه با شکل گیری چریک‌های فدایی خلق مواجه شوند‌.
کوشش این کتاب آن است که در جریان نقد این تاریخ جعلی، واقعیت شکل‌گیری چريک‌های فدایی خلق را با تكيه بر اسناد و شواهد و تجارب زنده برای خوانندگان مبارز روشن نموده و با تفصيل لازم توضیح دهد.

من به عنوان فردی که به طور زنده در جریان تکوین بخشی از روند تشکیل چریک‌های فدایی خلق بوده‌ام از سال‌ها پیش بر ضرورت نقد آنچه آن را «تاریخ جعلی» می‌نامم واقف بودم، با این حال واقعيت مبارزه طبقاتی حادی که در جامعه ایران جاری است با مسائل گوناگونش و از جمله سرعت وقوع حوادث، تاکنون فرصت پرداختن به این امر مهم و بسیار ضروری را از من سلب کرده بود. اما این وظیفه‌ی تخطی‌ناپذیری بود که در هر حال می‌بایست انجام شود به خصوص که این تاریخ جعلی در رژیم جمهوری اسلامی منبع اصلی تاریخ نویسی‌های غیر واقعی به ویژه از طرف نیروهای راست و مرتجع در مورد چریک‌های فدایی خلق و به این اعتبار ابزاری برای فریب نسل جوان آگاه و مبارزی تبدیل گشته که از تجربه چریک‌های فدایی خلق جویای راه مبارزاتی امروزشان هستنند.
اکنون خوشحالم که بالاخره توفیق تلاش برای پاسخ‌گویی به این ضرورت و روشنگری و شفاف‌سازی در مورد شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق در حين نقد «تاریخ جعلی» را یافتم. باید اعتراف کنم که تنها با اقدام به این کار، درجه‌ی عظیم اهمیت این ضرورت هر چه بیشتر بر من آشکار شد و به راستی هر چه جلوتر رفتم این احساس حسرت که چنین نوشته‌ای می‌بایست چند سال زودتر از این به نگارش در می‌آمد بیشتر در من قوت گرفت.

جوانان انقلابی امروز و فردای ما باید مسائل مربوط به دهه ۵۰ که جنبش کمونیستی ایران تاریخ شکوه‌مندی از خود به جای گذاشته است را به درستی بشناسند تا بتوانند در انجام وظیفه پیشبرد این جنبش در جهت رسیدن به آزادی هر چه آگاهانه‌تر و سنجیده‌تر عمل کنند. تلاش این نوشته نیز یاری‌رسانی به جوانان انقلابی‌مان در این مسیر می‌باشد. در اینجا و در فرصت پیش آمده یاد همه انقلابیونی که با هر تفکری در جهت سعادت مردم ایران و رسیدن به دموکراسی و آزادی به مبارزه با رژیم وابسته به امپریالیسم شاه پرداخته، شکنجه‌ها و سختی‌ها دیده و خون‌شان در راه باروری انقلاب پیروزمند ایران بر زمین ریخته شد را گرامی می‌دارم. به خصوص درود می‌فرستم به همه کمونیست‌های فدایی که برای سعادت کارگران و توده‌های تحت ستم ایران به هر تلاش انقلابی دست زده، رنج‌ها دیده، سختی‌ها کشیده و توانستند نقش موثری در پیشبرد تاریخ ایفا کنند، همان‌ها که خون‌شان در رگ‌های جوان جاری است تا راه ظفرنمون آنها را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهند. به امید آن که در پاسداری از خون انقلابیون کمونیست افتخارآفرین میهن‌مان که نام و یادشان گرمی‌بخش وجود هر فرد مبارز و آزادی‌خواه بوده و برای کارگران و توده‌های تحت ستم و در بند ما در مبارزه علیه ظلم و ستم بی حد کنونی الهام دهنده است، توانسته باشم روشنگر بخش کوچکی از تاریخ واقعی چریک‌های فدایی خلق باشم.

اشرف دهقانی

برای تهیه این کتاب بسیار ارزشمند می‌توانید به «کتاب فروشی الکترونیکی» انتشارات چریک‌های فدایی خلق ایران رجوع نمایید.

یک دیدگاه برای ”شکل‌گیری چریک‌های فدایی خلق و نقد تاریخ جعلی – رفیق اشرف دهقانی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s