گرامیداشت نام و راه فرمانده بزرگ «ارنستو چه گوارا»

ارنستو چه گوارا در ۱۴ ژوئن سال ۱۹۲۸ در شهر روزاريوی آرژانتين متولد شد. پدرش يك مهندس ايرلندی و مادرش اسپانيایی بود. در سال ۱۹۵۳ از دانشكده پزشكی فارغ التحصيل شد و تا سال ۱۹۵۶ در جزام خانه ای واقع در گواتمالا مشغول خدمت افتخار شد. چندی بعد در مكزيك با فيدل كاسترو و ديگر انقلابيون كوبايی آشنا شد.

فيدل برای پيروزی به دو تن از ياران اش اميد بسته بود يكی ارنستو چه گوارا و ديگری دختر ۲۹ ساله ای به نام سليا سانشه.
ارنستو و همرزمانش پس از ۴ سال مبارزه در سال ۱۹۵۹ موفق شدند حكومت ديكتاتوری باتيستا را در كوبا سرنگون كنند و به قدرت برسند.

گرامیداشت نام و راه فرمانده بزرگ «ارنستو چه گوارا» به خواندن ادامه دهید