DEN ÅRLIGE RAPPORTEN OM DØDSSTRAFF I IRAN – 2012

Iran Human Rights, 4. april: Iran Human Rights vil presentere den årlige rapporten om dødsstratt i Iran, 2012 i samarbeid med det franske NGO’et “Enseble Contre la Peine de Morte” (ECPM) i dag.
PDF-versjonen av hele rapporten kan lastes ned her:

DEN ÅRLIGE RAPPORTEN OM DØDSSTRAFF I IRAN – 2012

En kort versjon av rapporten er presentert i det følgende:

Rapport_iran_2012

Innledning:
Den femte årlige rapporten fra Iran Human Rights (IHR) om dødsstraff i Iran er en vurdering av hvordan dødsstraff ble anvendt i 2012. Som følge av harde nedslag på det sivile samfunn, ikke-eksisterende pressefrihet og mangel på transparens i det iranske rettssystemet, dekker denne rapporten på ingen måte alle dødsstraff-saker i Iran. Rapporten er et resultat av anstrengelser fra mennekserettighetsforkjempere, medlemmer og tilknyttede til IHR som, i enkelte tilfeller har tatt stor risiko for å bistå i å fremskaffe et mer presist bilde på dødsstraffene enn de offisielle kanalene gjør.

Antallet henrettelser i 2012 i Iran er blant de høyeste på mer enn 15 år. Ved siden av de bekreftetde tallene, er det antatt at det finnes et stort antall uannonserte henrettelser.

Årsrapporten i et sammendrag:
1. Minst 580 mennesker ble henrettet i Iran i 2012
2. 294 tilfeller (51%) ble meldt av offisielle iranske kilder.
3. 286 saker er inkludert i det årlige antallet som ble rapportert fra uoffisielle kilder.
4. Bare 85 av de estimerte 325 hemmelige henrettelsene utørt i Vakilabad fengsel i 2012 er inkludert i den foreliggende rapporten.
5. Minst 76% av henrettelsene inkludert i rapporten var knyttet til narkotikarelaterte anklager.
6. 60 henrettelser ble utført i offentlighet foran publikum i 2012. 46% av alle offentlige henrettelser ble utført i Fars-provinsen (Sør-Iran)
7. En tredjedel (20) av de som ble offentlig henrettet var dømt på narkotikarelaterte anklager.
8. Minst 27 Afghanske borgere og en Pakistansk borger ble henrettet i 2012.
9. Minst 9 kvinner ble henrettet i 2012.
10. IHR har mottatt rapporter om hemmelige eller uannonserte henrettelser i mer enn 15 forskjellige iranske fengsler.

به خواندن ادامه دهید